Nr 1 2015

MIGRANTARBETARE INOM JORDBRUKET - ARBETSMILJÖ OCH ARBETSVILLKOR I såväl media som inom myndigheter och organisationer har det under de senaste åren i allt högre grad uppmärksammats att migrerande arbetskraft inom jordbruket/den gröna näringen eventuellt används på ett sätt som kan strida mot … [Läs mer...]

NR 3 2013

ARBETSVILLKOR OCH MAKTRELATIONER I AVLÖNAT HUSHÅLLSARBETE Det har funnits hushållsarbetare under mycket lång tid och i de flesta delar av världen. Det är nu ett av de vanligaste kvinnoyrkena internationellt. Under mer än ett århundrade har pågått en debatt om hushållsarbetarnas arbetsvillkor där … [Läs mer...]

NR 2 2013

MÅNGFALDENS MARKNAD OCH ARBETETS VILLKOR Mångfald, valfrihet och konkurrens är nyckelord i den pågående omvandlingen inom välfärdssektorn. Konkurrensens konsekvenser är också en het fråga, inte minst när det gäller äldreomsorgen. Följderna för personalen figurerar dock sällan i debatten. I den … [Läs mer...]